15 Ika Iśur jō sāri’ān dā Pitā hai

Is dunī’ān vich manukhī bhāal ḵẖuśī atē śāntī nū labhṇā hai. Manukh dē man dē vich hamēśān hī kujh ajihā hudā hai, jō usanū bāharōn kujh āapṇē vich bharan la’ī…

15 एक ईश्वर, जो सबका पिता है

इस दुनिया में मनुष्य की खोज आनन्द और शांति की खोज करना है। मनुष्य के मन के भीतर हमेशा कुछ न कुछ निहित है, जो उसे बाहर से कुछ अपने…

15 ਇੱਕ ਇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ…

15 The One God is the Father of all

The quest of humankind in this world is to find joy and peace. There is always something inherent in humankind that tries to find something out there which can bring…

14 Tērē adutī guṇ nū kauṇ jāaṇ sakadā hai?

Is sasāar vich jīvn kujh mārag daraśak sidhāntān dē utē adhārit mani’ā jāndā hai. Ih sidhānt ka’ī vāar guṇān vajōn jāṇē jāndē han. Ik vi’akatī bhāvēn kujh vī viśavāas ki’un…

14.तेरे अद्वितीय गुणों को कौन जान सकता है?

इस दुनिया में जीवन को कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित माना जाता है। इन सिद्धान्तों को कभी-कभी गुणों के रूप में जाना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक…

14.ਤੇਰੇ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੁੱਝ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ…

14.Who can know Your Glorious Virtues?

Life in this world is conducted based on some guiding principles. These principles are sometimes known as virtues. Whatever a person might believe or follow these principles will always be…

13.Amrit – prabhu dā śabad miṭhā hai

Sasakrit śabad Amrit dā śābadik arath “kō’ī maut nahī”, “maut tōn bagair” jān”amar” hōṇ tōn hai. Isanū Bhārat dē prāchīn dhāramik sāhit vich akasar śabad Amrit tōn pachāṇi’ā jāndā hai.…

13.ਅਮ੍ਰਿਤੁ – ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਹੈ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ “ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ”, “ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ” ਜਾਂ “ਅਮਰ” ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਅਮ੍ਰਿਤੁ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ…