10. ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ

ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ…

10. Śabada, bāṇī Gurū hai, atē Gurū bāṇī hai

Suṇanā nā siraph ik kalā hai, sagōn Paramēśur valōn ik dāat vī hai. Suṇan nū dūjē śabadāan vich injh vī kihā jā sakadā hai ki kisē vi’akatī dē śabadāan nū…

10. शब्द, बानी गुरु है, और गुरु बानी है

सुनना न केवल एक कला है, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक उपहार भी है। सुनना को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, जिसे ध्याने देना कहा जाता…

9.”Anahad suṇi māni’ā śabad vīchārī”Nāad atē anahad Nāad:śabad dhuni dī sūjh

Anahad Nāad dī sōch aa bahut sārē Dharmān vich pā’ī jānndī hai. Srī Gurū Granth Sāhib Nāad (śabad, rāga, dhunī) bārē bōladā hai prantū is dē nāal hī is nū…

8. Mā’i’ā man nū mōhṇ vālī haiBharm-Bhulēkhē dā sidhānt (mā’i’ā)

“Hē, mērē vapārī mitar, rāat dē tījī pahir (javānī dī sudaratā) vich, tērā man sudaratā atē dhan-daulat tē ṭiki’ā hō’i’ā hai. Tainū us Prabhū dā nāam dī yāad nahīn hai,…

7.”Ha’umai būjhai tā daru sūjhai”Hankāar dī samajh mukatī dā būhā haiHa’umai (Hankāar)

ha’umai śabad akasar uhnān la’ī varati’ā jānndā hai jō Gurūmukh (jīvaṇ-mukatā) avasathā vich nahīn pahuchē han jān jinhān nē ajē tīk mukatī nū prāapt nahīn kītā hai. Sikkh dharm vich…

6.”Isu kalijug mahi karam dharamu na kō’ī”

Changē kam, janam-maran atē Rāb dī razā Changē karmān dā sidhānt punar-janam atē janam-maran arathāt āvāga’uṇ (sansār-chakar) dē sidhānt nāal nēṛi’ōn juṛi’ā hō’i’ā hai. Manukhī jūnī vich “ā’uṇā atē jānṇā”…

5.”Sasāru rōgī nāmu dārū”

nāam-simaran Jīvan-mukatā baṇn la’ī”nāam” dī dhāraṇā mukatī jān mōkh dī prāaptī dē la’ī Sikkh dharm vich milṇ vālā ik hōr mahatavapūraṇ śabad hai. “Śabad ‘nāam’ Akāal Purakh (Pramātamā) dē pūrē…

4. Savarag atē Narak

Surag mukati baikunṭh sabhi bān̄jhahi niti āsā āas karījē”har kō’ī savarag lōk, mukatī atē savarag dī ichā rakhadā hai;sabh unhān vich hī āapṇī’ān umīdān rakhadē hanSrī Gurū Granth Sāhib vich…

3. Hukam rajā’ī chalṇā – Razā (Bhāṇā)

Hukam arathāt bhāṇā ik hōr mahatavapūraṇ dhāraṇā hai, jihṛī ik vi’akatī nū Pramātamā nāal milā’uṇ vich madad kardī hai. Srī Gurū Nānak dēv jī dē anusār Pramātamā nē āapṇī sriśaṭī…