5.”Sasāru rōgī nāmu dārū”

nāam-simaran

Jīvan-mukatā baṇn la’ī”nāam” dī dhāraṇā mukatī jān mōkh dī prāaptī dē la’ī Sikkh dharm vich milṇ vālā ik hōr mahatavapūraṇ śabad hai. “Śabad ‘nāam’ Akāal Purakh (Pramātamā) dē pūrē subhā’ō dā sār vich pragaṭāvā hai.[i]  Is tar’hān Sikkh dharm Nāam dā Simaran (dhi’āan) karnā hai. Sikkhān valōn rōjānnā atē jarūrī taur tē kītī jān vālī aradāas (prārathanā) anusār ik Sikkh nū kihā gi’ā hai ki ih aradāas karē ki Gurū Nānak dēv jī du’ārā prachāri’ā gi’ā Nāam dā dharm sārē manukhān nū khuśhālī atē śāntī dēvē. [ii] Isē la’ī aradāas vich ih śabad, “Nānak nāam caṛadī kalā tērē bhāṇē sarābta dā bhalā” bōlē jānndē han.[iii] 

Is vāk vich nāam-simaran dā śābadik arath, “Pramātamā dī yāad” jān śā’id “Pramātamā nū niratar man vich rakhaṇ” tōn hai. [iv]  Ih śabad nāam-simaran nū Srī Gurū Granth Sāhib vich vakhō-vakhrē śabadaān nāal pragaṭ kītā gi’ā hai. [v]  Sikkh Rahit Marayādā anusār ih jīvan nū jī’uṇ dē vatīrē vala sankēt kardā hai, jihṛā Sikkh dharm dē pavitar Granth “Srī Gurū Granth Sāhib” vich ditē hō’ē ātamik atē naitik dōvān vivahārān dī aguvā’ī nū āapṇē vich śāmal kardā hai.

Gurū Granth is dē vich hōr kujh nū vī jōṛadā hai ki

“ih sansār rōgī hai, atē Nāam hī uh is nū changā karn dā dārū hai; sachē Prabhū tōn bagair, is dī gandagī  badabū dindī rahidī hai. Gurū dā śabad pavitar atē śudh hai; ih ik sathir rahiṇ vālī rōśanī nū phailā’undā hai. Ajihē sachē tīrath asathāan vich lagātār iśanān karnā chāhīdā hai”

Gurū Granth, pannā. 687

[vi]  Is la’ī, ih sapaśaṭ kardā hai ki ih sansār bimār hai atē ilāz kēval Nāam vich pā’i’ā jān sakadā hai. Is tar’hān Sikkh dharm āapṇē daraśan vich nāam nū sabh tōn uchā mandā hai.

Gi’āan prāaptī la’ī atē Satnāam kartā-Purakh Paramēśur (sirajanahār Pramātamā dā sachā nāam) dī sadā dī hazūrī nū prāapt karn la’ī, ik Sikkh nū āapṇī ha’umai (hankāar jān ahankāar) nū Gurū dē upadēśān dē adhīn karn dī apīl kītī jānndī hai, atē Gurū dē upadēśa ik chēlē nū nāam-simaran vich rujh rahiṇ vich madad kardē han atē ih us nū adhi’ātamik vikāas atē gi’āan dī prāaptī dā maukā vī baḵẖaśadē han. Srī Gurū Granth Sāhib lagātār is rōg dē kāran dē vikhē vich bōladā hai atē tākīd kardā hai ki ik sādhak nū Gurū vala bhajaṇā chāhidā hai,  “ih sansār dhartī dē mōh vich phasi’ā hō’i’ā hai atē isē kāran maut atē punar-janam dē athāh dukh vich phasi’ā hō’i’ā hai; sachē Gurū dī śaran laiṇ la’ī bhajō. Uthē Iśurī nāam nū āapṇē man vich simaran karō atē is tar’hān mukatī nū prāapt karō” (Gurū Granth, pannā. 505).”[vii]

Gurū Arajun Dēv dē anusār, “Pramātamā dā nāam mukatī (mōkh) dī kujī hai atē is nū prāapt karn dē sādhan hai (jugatī), atē Pramātamā dā nāam pūran prāaptī hai (tripatī) atē anand hai (bhugatī) (Gurū Granth, panā 264-265). [viii]  Isē kāran, jihṛā vi’akatī Pramātamā dē nāam dā jāap kardā hai, us nū kō’ī dukh nahi jhalṇā paindā. Pramātamā dē nāam (nāam-simaran) nū duhrā’uṇā ik sādhak valōn āapṇē prabhū dī mihr atē pi’ār prāapt karn dī lālasā nū darasā’undā hai, jihṛā usdā mitar hai. Sachi’ā’ī tān ih hai ki brahimaḍ kā’im hai atē nāam du’ārā hī ṭiki’ā rahidā hai: “Nāam dhartī atē sūrajī praṇālī’ān dā āasrā hai” (Gurū Granth, pannā. 284).[ix]

Gurū Nānak dēv jī agē kahidē han ki, usdā sadīvī nāam “sat” arathāt sachi’ā’ī hai. Uh sach hai atē uh dē nāam nāal vī ajihī hī hai, “sach hī su’āmī hai, sach hī usdā nāam hai-is nū bēnat pi’ār nāal bōlō” (Gurū Granth, pannā. 2).[x]   Śabad , Satnāam, Paramēśur dē unhān guṇā vichōn ik hai,  jihṛā mūl matara vich vī bōli’ā jānndā hai. Isē la’ī, Pramātamā tīk ik pauṛī nāam du’ārā pahuci’ā jān sakadā hai.

Is tar’hān, sankhēp vich kahiṇā, ki Sikkh dharm nāam dā rāah hai, jihṛā ik chēlē nū Paramēśur nū prāaptī dē ahisāas vala lai jānndā hai. Prantū ik sādhak nāam rahas nū Iśūrī mihr jān kripā dē bagair nahīn samajh sakadā, jihṛā Gurū du’ārā hī ā’undā hai atē ik vārī phēr ih Pramātamā dī kirapā jān Akāal Purakh dī mihr hai, jō ik sādhak nū Gurū dē nāal mulākāt karn dā vasīlā baṇdī hai. Nāam-simaran dā abhi’āas vi’akatīgat taur tē atē sādh-sangt dē nāal baiṭh kē karnā ik sādhak nū janam-maran dē chakar tōn mukat kar dindān hai atē us nū sadīvī anand dī dāt pradāan kardā hai.

Jē manukhī jātī nū khuśhāl hōṇā hai atē śāntī chāhīdi hai, jihṛī is vēlē sansār dē bhriśaṭāchār jān rōg dē kāran dukhī hai,  tān upar ditē hō’ē sujhā’ō anusār ilāj kēval nāam vich hī mil sakadā hai. Is dē la’ī, ik sādhak nū āapṇē ātamik vikāas atē mōkh dē gi’āan dī prāaptī la’ī sachē Gurū kōl bhajaṇā paindā hai atē phir hī us nū mukatī prāaptī hudī hai. Ihō sachā Gurū is brahimaḍ nū kā’im rakhadā atē is nū ṭikā’ī rakhadā hai. Siṭē vajōn, ih ik sādhak la’ī mukatī vī li’ā sakadā hai. Prantū phēr vī, ih sānū kujh mahatavapūraṇ praśanā dē utarān nū labhaṇ la’ī mazabūr kar dindān hai: Kivēn atē ki’un Paramēśur dī sirajaṇā bhriśaṭ ho gay jān rōgī hō ga’ī hai jān is rōg tōn dukhī hai? Mukatī la’ī nāam kithē labhī’ē? Uh kauṇa hai, jihṛā sirajaṇā nū baṇā’ī atē ṭikā’ī rakhadā hai?

Inhān mahatavapūraṇ praśanā dē utarān nū prāapt karn la’ī, sānū ik vārī phir tōn Granth Bā’ībal vala muṛnā pavēgā. Granth Bā’ībal saāf-saāf dasadī hai ki brahimaḍ atē manukhī jātī dī sirajaṇā tōn bā’ad, Pramātamā unhān tōn khuś hō’i’ā sī. Prantū, chaetī hī manukh nē Paramēśur dē virudh bagāvat kītī jivēn ki Gurū Granth vich vī bi’āan kītā gi’ā hai ki, “āapṇī pōthī khōl’haṇ tē, Paramēśur tuhāḍē tōn lēkhā lavēgā. Jinhān bāġī’ān nē adā’igī nahīn kītī hai unhān nū bāhar kaḍh ditā jānvēgā” (Gurū Granth, pannā. 953).[xi]  Is la’ī, jinhān lōkān nū Pramātamā nē rachi’ā sī, unhān nē us nāal nā kēval āapṇē riśatē, anand, khuśī, dōsatī, milāap atē śāntī nū gū’ā’i’ā, sagōn inhān sabhnā tōn vī mahatavapūraṇ ih hai ki unhān nē Paramēśur dī vaḍi’ā’ī nū hī gū’ā ditā jān us tōn vān̄jhē hō ga’ē, “ki’uṅki sabhnā nē pāap kītā atē Paramēśur dē paratāap tōn rahi ga’ē han” (Rōmī’ān 3:23).

Is tōn ilāvā, is bagāvat (ha’umai) dā prabhāav ainā zi’ādā sī ki isnē sārē brahimaḍ nū is had tak bhriśaṭ kar ditā ki ih sarāpi’ā jān bīmār hō gi’ā,

“sō zamīn tērē kāran sarāapta [rōgī] hō’ī. Tū āapṇē jīvaṇ dē sārē dina us tōn dukh nāal khāvēṅgā uh kaḍē ar kaḍi’ālē tērē la’ī ugāvēgī atē tū pailī dā sāg pat khāvēṅgā tū āapṇē mūh dē muṛhakē nāal rōṭī khāvēṅgā jad tīk tū miṭī vich phēr nā muṛēn ki’un̄jō tū us tōn kaḍhi’ā gi’ā sī. Tū miṭī hain atē miṭī vich tū muṛ jānvēṅgā”

Utapat 3:17-18

. Granth Bā’ībal agē kahidā hai ki samā dē batīt hōṇ dē nāal hī ih rōg vadhadā chali’ā gi’ā,

“dhartī Paramēśur dē agē vigaṛī hō’ī sī ar dhartī zulam nāal bharī hō’ī sī tān Paramēśur nē dhartī nū ḍiṭhā atē vēkhō uh vigaṛī hō’ī sī ki’un jō sārē sarīrān nē āapṇē rāhān nū dhartī utē bigāṛ li’ā sī” .

Utapat 6:11-12

Siṭē vajōn aithōn tīk ki ih rachanā vī chuṭakārē nū prāapt karn la’ī taras rahī hai,

“atē sariśaṭī vaḍī chāh nāal Paramēśur dē putrān dē pragaṭ hōṇ nū uḍakadī hai,  ki’un jō sariśaṭī anarath dē adhīn kītī ga’ī, āapṇī ichi’ā nāal nahīn sagōn adhīn karn vālē dē kāran [manukh dē kāran] par umīd nāal, is la’ī jō sariśaṭī āap vī bināas dī gulāmī tōn chuṭ kē Paramēśur dē putrān dī vaḍi’ā’ī dī azādī nū prāapt karē asīn jāndē hān bha’ī sārī sariśaṭī ral kē Huṇ tīk hāhukē bhardī hai atē uh nū pīṛān lagī’ān hō’ī’ān han”.

Rōmī’ān 8:19-22

Prantū, khuś ḵẖabarī tān ih hai ki ithē ik sachā nāam (Satnāam) ditā gi’ā hai, jihṛā nā siraf is sriśaṭī nū usdē rōg tōn changā karēgā, sagōn ik sādhak nū vī chuṭakārā dēvēgā jihṛā is sriśaṭī dī gandagī dī gulām vich is vēlē phasi’ā hō’i’ā hai atē ih sachā nāam arathāt Satnāam Pramātamā atē us dī bhāal vālē vichkār, lāṛī atē lāṛī vichkār, patanī atē patī dē vichkār, prēmī atē prītam vichkār sanpūran pi’ār nū lai āvēgā. Ih sachā nāam jō utōn arathāt dhur daragāhōn Pramātamā (Akāal-Purakh) du’ārā ditā gi’ā hai, pāap [ha’umai], jān bhriśaṭāchār, jān rōg dē prabhāav nū ḵẖatam kar dindān hai atē Pramātamā dī bhāal karn vālē nū ik sādhak nū mōkh arathāt mukatī nū prāapt karn la’ī ti’āar kardā hai atē us nū Pramātamā dē gi’āan jān bōdh dī asavathā tak lai jānndā hai.

Manukh jātī nū ditā gi’ā ihō ikō-iklā nāam hai, jis du’ārā kō’ī vī sadīvī jī’uṇ (amrit jal jān Gurū-prasādi) prāapt kar sakadā hai,  is nāam dē agē hōr kō’ī nāam nahīn hai,  atē ih nāam Satgurū Yisū Masīh hai. Jis dē bārē Granth Bā’ībal is tar’hān kahidā hai:

“Is kāran Paramēśur nē vī us nū aat uchi’ān kītā atē us nū uh nāam ditā jihṛā sabhnā nāmān tōn utam hai bha’ī Yisū dā nāam lai kē akāś utali’ān atē dhartī utali’ān atē dhartī dē hēṭhalī’ān vichōn har gōḍā nivā’i’ā jānvē atē har zabān Paramēśur Pitā dī vaḍi’ā’ī la’ī man lavē jō Yisū Masīh prabhu hai!” .

Filipī’ān 2:9-11

Granth Bā’ībal agē dasadā hai ki, “ar kisē dū’ē tōn mukatī nahīn ki’un jō akāś dē hēṭhān manukhān vich kō’ī dūjān’nāam’ nahīn ditā gi’ā jis tōn asīn bachā’ē jānṇā hai” (Rasūlān dē kartab 4:12), Kēval Satgurū Yisū Masīh nū chaḍ kē. Granth Bā’ībal hōr vēdhērē sapaśaṭ kardā hai, jadōn uh injh kahidā hai,  ki ihō uh’nāam’ hai,  jis vich sabh kujh ṭiki’ā arathāt kā’im rahidā hai, 

“uh (sachā nāam – Satnāam) alakh Paramēśur dā rūp atē sārī sariśaṭ vichōn jēṭhā hai,  ki’un jō akāś atē dhartī utalī’ān sārī’ān vasatān usē (sachā nāam – Satnāam) tōn utapat hō’ī’ān, nālē disaṇ vālī’ān, nālē nā disaṇ vālī’ān, kī sighāasṇ, kī ri’āastān, kī hakūmatān, kī ikhati’āar, sabhō kujh us (sachā nāam – Satnāam) dē rāhīn atē usē dē la’ī Utapat hō’i’ā hai atē uh sabh tōn pahilān hai ar sabhē kujh usē vich kā’im rahidā hai” .

Kulusī’ān 1:15-17

Is la’ī, Satgurū Yisū Masīh hī ik ajihā’nāam’ hai, jihṛā Akāal Purakh Paramēśur du’ārā rōgī manukh jānta nū ditā gi’ā hai. Jis dē du’ārā hī kēval Pramātamā dī vaḍi’ā’ī kītī jān sakadī hai, jis dē du’ārā hī kēval Pramātamā dā simaran kītā jān sakadā hai,  kēval us vich hī ik sādhak chuṭakārā prāapt kar sakadā hai,  atē us dē vajōn hī ik sādhak Pramātamā tak pahunch vī sakadā hai,  ki’uṅki uhō manukhān nū sabhnā tōn di’ālū atē kirapālū alakh Paramēśur du’ārā ditā gi’ā’nāam’ hai. Is la’ī, ih’nāam’ Pramātamā dē subhā’a dā pūrā sār atē sankhēp hai. Ih’nāam’ mukatī (mōkh) dī kujī hai, ihō nāam prāaptī (jugatī) dā sādhan hai,  ih ajihā ‘nāam’ uh hai,  jihṛā trē’a (tripatī) nū bujhā’undā hai,  atē ihō’nāam’ param anand (bhugatī) vī hai. Isnū chaḍ kisē tōn kujh hāasl nahīn kītā jān sakadā hai. Isē la’ī Gurū Granth dī’ān tukān ithē sansār-rūpī sāgar tōn paār jān la’ī ḍhukavī’ān han:

Āapṇē hathān nāal main Rāb dā kam kardā hān; āapṇī jībh nāal main Vāhegurū dē guṇ gā’undā hān.

Āapṇē pairān nāal, main āapṇē mālak atē Prabhu dē rāah utē turadā hān. ((1))

Ih changā samā hai, jadōn main us nū simaran vich yāad kardā hān.

Vāhegurū dē nāam nū simaran karn du’ārā,

Main is bhi’ānaka sansār-rūp sāgar tōn paār hō jānndā hān. ((1) (Rahā’u)) ((Gurū Granth, pannā. 190). [xii]


[i] ………… “Basic Principle Of Sikhism,” (Ludhiana: Sikh Missionary Collage  p. 24.

[ii] ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ॥ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ॥

Nānak nāam chaṛhadī kalā. Tērē bhāṇē sarabat dā bhalā.

[iii] Joseph. T, O’connell et.al; “Sikh history and Religion in the Twentieth Century,” (New Delhi: Manohar Pub, 1990), p. 44-51.

[iv] ………….Basic Principle Of Sikhism  (Ludhiana: Sikh Missionary Collage  P 24.

[v] Repetition of Name (ਨਾਮ ਜਪਣਾ), Chanting of Name (ਸਿਮਰਣ), Contemplation (ਧਿਆਉਣਾ), Speaking (ਬੋਲਣਾ), ਰਵਣ (Vibrating) ਜਾਂ Utterance (ਉਚਰਨਾ) and the like.

[vi] ਸੰਸਾਰੁ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ, ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਬਿਨਾ।। ਗੁਰ ਵਾਕੁ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣੁ, ਨਿਤ ਸਾਚੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨਾ।।

sansaar rogee naam daaroo mail laagai sach binaa. gur vaak nirmal sadaa chaanan nit saach tirath majnaa. ||1||

[vii] ਇਹੁ ਜਗੁ ਮੋਹ ਹੇਤ ਬਿਆਪਿਤੰ ਦੁਖੁ ਅਧਿਕ ਜਨਮ ਮਰਣੰ ॥ ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਸਤਿਗੁਰ ਊਬਰਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਰਮਣੰ ॥੫॥

ih jag moh hayt bi-aapitaN dukh aDhik janam marna.  bhaj saran satgur oobrahi har naam rid ramna. ||5||

ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ – ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ 32, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ. 941, (“ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ… .. ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ”)।

See also Siddhi Gosti 32, SGGS, P. 941, (“Nanak, he who is…..the eternal peace”).

[viii] ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗੁ ॥

ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

har kaa naam jan ka-o mukat jugat.  har kai naam jan ka-o taripat bhugat.

har kaa naam jan kaa roop rang. har naam japat kab parai na bhang.

har kaa naam jan kee vadi-aa-ee. har kai naam jan sobhaa paa-ee.

har kaa naam jan ka-o bhog jog. har naam japat kachh naahi bi-og.

jan raataa har naam kee sayvaa.

[ix] ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥

naam kay Dhaaray khand barahmand.

[x] ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥

saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.

[xi] ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਢਿ ਵਹੀ ॥ ਤਲਬਾ ਪਉਸਨਿ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ ॥

laykhaa rab mangaysee-aa baithaa kadh vahee. talbaa pa-usan aakee-aa baakee jinaa rahee.

[xii] ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਧਾਵਉ ॥੧॥ ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

charan thaakur kai maarag Dhaava-o. ||1||

bhalo samo simran kee baree-aa. simrat naam bhai paar utree-aa. ||1|| rahaa-o.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *