15 Ika Iśur jō sāri’ān dā Pitā hai

Is dunī’ān vich manukhī bhāal ḵẖuśī atē śāntī nū labhṇā hai. Manukh dē man dē vich hamēśān hī kujh ajihā hudā hai, jō usanū bāharōn kujh āapṇē vich bharan la’ī…

15 एक ईश्वर, जो सबका पिता है

इस दुनिया में मनुष्य की खोज आनन्द और शांति की खोज करना है। मनुष्य के मन के भीतर हमेशा कुछ न कुछ निहित है, जो उसे बाहर से कुछ अपने…

15 ਇੱਕ ਇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ…

15 The One God is the Father of all

The quest of humankind in this world is to find joy and peace. There is always something inherent in humankind that tries to find something out there which can bring…

14 Tērē adutī guṇ nū kauṇ jāaṇ sakadā hai?

Is sasāar vich jīvn kujh mārag daraśak sidhāntān dē utē adhārit mani’ā jāndā hai. Ih sidhānt ka’ī vāar guṇān vajōn jāṇē jāndē han. Ik vi’akatī bhāvēn kujh vī viśavāas ki’un…