15 ਇੱਕ ਇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ…

14.ਤੇਰੇ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੁੱਝ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ…

13.ਅਮ੍ਰਿਤੁ – ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਹੈ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ “ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ”, “ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ” ਜਾਂ “ਅਮਰ” ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਅਮ੍ਰਿਤੁ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ…

12.ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ਚੁਲ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਉਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ…

11ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈਂਪਾਣੀ – ਜੀਉਂਣ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਉਂਣ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ…

10. ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ

ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ…

9. “ਅਨਹਦ ਸੁਣਿ ਮਾਨਿਆ ਸ਼ਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ”ਨਾਦ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਦ (ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗ, ਧੁਨੀ) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ…

8. “ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ”ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ (ਮਾਇਆ)

ਮਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ “ਹੇ, ਮੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿੱਤਰ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ (ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ) ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੁ…

7. “ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ”ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਹਉਮੈ (ਹੰਕਾਰ)

ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂਮੁਖ (ਜੀਵਣ-ਮੁਕਤਾ) ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ…

6. “ਇਸੁ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਕਰਮ ਧਰਮੁ ਨ ਕੋਈ”

ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਅਰਥਾਤ ਆਵਾਗਉਣ (ਸੰਸਾਰ-ਚੱਕਰ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ “ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ”…